Genel

MİNİ TEST: Kurumsallaşma yolunun neresindesiniz?

Bir araştırma yaparken aşağıdaki testi buldum ve Etika Danışmanlık’tan Kılınç Orhan Erdemir’e ulaşıp blogumdan yayınlayıp yayınlayamayacağımı sordum. Sağolsun kırmadı.

1) Hangisine katılıyorsunuz?

a) Aile, şirkete hizmet etmelidir. Şirket olmazsa ailenin yaşamı da riske girecektir.
b) Aile şirkete, şirkette aileye çalışsın. İşleri idare ederiz.
c) Şirket, aileye hizmet etmelidir. Vasıflı vasıfsız herkese bir kapı açarız.

2) Hangisi sizin durumunuzu yansıtıyor?

a) Şirkete üstten bakan ve denetleyen bir konumdayım,
b) Angarya işlerle değil sadece ana işimizin bizzat yürütülmesiyle ilgileniyorum
c) Her işe ben koşuyorum, çalışanlarım herşeyi bana gelip sorar

3) Şirketteki tüm çalışanlar görev, yetki ve sorumluluklar tam anlamıyla bilmekte midir?

a) Evet
b) Kısmen
c) Bu şirkette herkes her işi yapar

4) Yazılı olarak tüm ailenin mutabakata vardığı şirketle ilgili aile kuralları var mı?

a) Evet
b) Kısmen
c) Hayır

5) Çalışanlarınız, işleriyle ilgili sebeplerden dolayı şikayetçi oluyor mu?

a) Hiçbir zaman
b) Bazen
c) Herzaman

6) Hissedarlar düzenli olarak toplanarak genel durum değerlendirmeleri yapıyor mu?

a) Evet
b) Bazen
c) Hayır

7) İş akışları, talimatlar ve yönetmelikler yazılı tanımlanmış ve tüm çalışanlarca biliniyor mu?

a) Evet
b) Kısmen
c) Hayır

8) Personel istihdamınız hangi türe giriyor?

a) İşe göre adam alıyoruz
b) Bazen adama iş bazen işe adam alıyoruz
c) Adama göre iş veriyoruz

9) Şirket sahibi bugün vefat etse yerine geçecekler için önceden bir yazılı düzenleme yapılmış mıdır?

a) Evet
b) Sözlü olarak kararlaştırdık
c) Hayır

10) Şirketin başına geçecek olan varisler, bilgi ve tecrübe açısından yetiştiriliyor mu?
a) Evet
b) Kısmen
c) Hayır

11) Yeni personel ve işten çıkanların sayısı dikkat çekici düzeyde mi?

a) Hayır
b) Kısmen
c) Evet

12) Şirketin en aşağı 5 yıl sonra ulaşmak istenilen amaçları, hedefleri tanımlanmış mıdır?

a) Evet
b) Kısmen
c) Hayır

CEVAPLAR:

A’lar çoğunluktaysa: Doğru yolda ilerliyorsunuz.Şirketinizin genel durumu kurumsallaşma yönünde temel adımları atmaya başladığınızı gösteriyor. Yönetim yapınızı sürekli iyileştirip geliştirmeye yönelik çözümler üzerine düşünmelisiniz. Kurumsallaşmış firmalarla aranızda kıyaslamalar yapın. Firmanız için büyüme, gelişme ve yenilik olanaklarını araştırın. Firmanızın temel sorunlarını çözmüş olsanız da iç ve dış çevre analizinizi yapın. Düzenli olarak müşteri ve çalışan memnuniyetinizi ölçün. Şirket içinde düzenli bir öneri sistemi geliştirin. Çalışanlarınıza yatırım yapın. Yol gösterici uzmanlara danışmaktan çekinmeyin.

B’ler çoğunluktaysa: Daha fazla çaba sarfetmelisiniz!Kurumsallaşma yolunda el yordamıyla ilerliyorsunuz. Bunu gerçekleştirebilecek potansiyeliniz var. Sorunlara doğru teşhisi koyabilmek ve doğru çözümleri bulmak için işletme içindeki körlüğü yenmeli, şirket üstü bir bakış ile olaylara yanaşmalısınız. Organizasyon yapınızda herşeyi açıklığa kavuşturun. Çalışanlarınızın şirketi kendi işletmeleri gibi sahiplenmeleri için onların tavsiyelerine kulak verin. Aile anayasanızı oluşturmak üzere ciddi kararlar almaya başlayın. Şirketin başındaki kişi olarak bugün vefat edebilecekmiş gibi sizden sonra yapılması gereken paylaşımları ve düzenlemeleri karara bağlayarak yazılı hale getirin. Yanlış adımlar atmamak ve zaman / emek kaybına uğramamak için sizi yönlendirecek bir profesyonele ihtiyacınız var.

C’ler çoğunluktaysa: Silkinip toparlanma vakti geldi de geçiyor!Kurumsallaşmanın eşiğinde bile olmadığınız acı bir gerçek. Bugüne kadar şirketinizi bir şekilde yürütmüşsünüz fakat artık ciddi yapısal değişimler yapmanın vakti gelmiş. Birkaç sene içinde çok ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Muhtemelen, işlere koşturmaktan tatile bile çıkamıyorsunuz. Personelinizin yetersizliğinden şikayet ediyorsunuz. Siz olmayınca işler yürümüyor. Artık bilgi ve tecrübe satın almayı gereksiz bir gider kalemi olarak görmeyi bırakmalısınız. Personelinizin sıkıntılarını dinleyin ve onların en az makine parkınız kadar değerli olduğunu unutmayın. İş işten geçmeden, sizden sonrakileri de düşünün. Kolları sıvayın, şirketinizi ve aile kurallarınızı yeniden yapılandırmaya hazırlayın.

Kaynak: GOLDNEWS Dergisi Ocak-Şubat 2007 Sayı:160 Sayfa: 116,117,118
Hazırlayan: ETİKA Danışmanlık

Comment here