Genel

Bir Sanatın İcrasındaki Güçlükler

Bir sanat icra edilirken,tabi olarak zorluklarla karşılaşılacaktır.Ancak bu o sanatın icrasına mani değildir.En zor sanatlardan biri de,pazar-lama ilminin icrası olsa gerek.Sanat icra etmenin yolunun,o sanatı iyice kavramak ve sevmek olduğunu hatırlatmaya hacet yoktur sanırım.Daha sonra ise,aktarmak gelir ki;bundan sonra muhib (seven) ve memnun insanlar hasıl ola:)

Comment here